PSYCHOTERAPIA PO POLSKU W MELBOURNE

Nazywam się Grzegorz Zieliński i prowadzę psychoterapię po polsku oraz po angielsku w Melbourne.

Oferuję psychoterapię indywidualną, terapię par i relacji oraz rodzinną.

Tel.: 0490 255 602    Email: grzegorz@melbourneprocessworkcentre.org

Pracuję z takimi problemami jak:

 • trudne emocje i zaburzenia nastroju
 • żałoba
 • trauma i nadużycia
 • zaburzenia jedzenia i wagi
 • wypalenie zawodowe
 • szkodliwe nawyki
 • krytyka wewnętrzna
 • psychosomatyka
 • kryzys egzystencjalny i duchowy
 • problemy w relacjach i związkach
 • konflikty
 • zdrada
 • zazdrość
 • uzależnienia i współuzależnienia
 • utrata sensu i znaczenia w relacji
 • nieśmiałość
 • … i inne

W swojej pracy stosuję metodę psychoterapeutyczną, która nazywa się Psychologia Procesu (znana też jako Psychologia Zorientowana na Proces, eng.: Process Work).
Podejście to wyróżnia się zorientowaniem na doświadczenie osoby, bez oceny i bez wartościowania ze strony psychoterapeuty.
Moim zadaniem jako psychoterapeuty jest aktywne towarzyszenie klientowi w trakcie sesji w odkrywaniu znaczenia trudnych doświadczeń, oraz pomoc w przekształceniu ich tak by klient odzyskał poczucie sprawczości.

CO TO JEST PSYCHOTERAPIA I JAK WYBRAĆ TERAPEUTĘ

Psychoterapia jest działaniem, które służy poprawie funkcjonowania człowieka poprzez kontakt klient psychoterapeuta. Kontakt ten może odbywać się w formie sesji indywidualnych, par i rodzinnych oraz psychoterapii grupowej.

Psychoterapia w trudności

Psychoterapia może być pomocna wtedy, kiedy człowiek cierpi w wyniku emocji (w tym braku emocji), doznań zmysłowych lub zachowań własnych lub/i innych ludzi, symptomów fizycznych w tym chorób o podłożu psychosomatycznym. Skala trudności może być szeroka od dyskomfortu i nieznacznych trudności w codziennym funkcjonowaniu do ekstremalnych stanów świadomości uniemożliwiających codzienne czynności i relacje.

Psychoterapia jest pomocna w pracy z tym jak ludzie odbierają siebie, innych oraz otoczenie. Krytyka wewnętrzna i zewnętrzna, stereotypy oraz ograniczające i krzywdzące schematy myślenia-emocji są istotnym obszarem pracy psychoterapeutów.

Psychoterapia w rozwoju osobistym

Psychoterapia, oprócz pomagania w problemach, może być podejmowana w celu własnego rozwoju osobistego. Wówczas motywacja bierze się z chęci lepszego zrozumienia siebie i/lub swoich relacji, na przykład powtarzających się zachowań w kolejnych związkach, znaczących snów lub doznań zmysłowych jak wrażenia przestrzenne, uczucia, wspomnienia, obrazy i wizje, głosy, dźwięki i inne.

Cel psychoterapii

Psychoterapia dąży do osiągnięcia takiego stanu samopoczucia i funkcjonowania, które wydaje się być najlepszym dla osoby w danym momencie. W efekcie takiej poprawy osoba zyskuje poczucie sprawczość w obszarze, którego dotyczyła psychoterapia oraz kontakt ze sobą, swoimi uczuciami i doświadczeniami, które są istotne zarówno dla poczucia siebie jak i dla relacji z bliskimi i otoczeniem.
Zależnie od zgłoszonego problemu oraz wynikających w trakcie terapii okoliczności, terapia może ograniczyć się do pojedynczych sesji, ale też może być terapią średnio lub długoterminową i trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Każda psychoterapia ma początek i koniec. Terapeuta zawiera z klientem kontrakt terapeutyczny, który określa warunki na jakich będzie przebiegać terapia, takie jak czas trwania pojedynczych sesji i ich częstotliwość, przewidywany czas całego procesu psychoterapii, zasady poufności, koszt i inne.

 

Klient, czyli kto korzysta z psychoterapii?

Wiele psychoterapii, w tym prowadzona w MPWC Psychoterapia Zorientowana na Proces, posługuje się terminem „klient” na określenie osoby podejmującej się własnej terapii.
Uznajemy, że to słowo jest neutralne, nie patologizuje ani nie ocenia osoby zgłaszającej się do psychoterapeuty.
Termin ‘klient’ oznacza też, że osoba zgłaszająca się do psychoterapeuty dokonuje własnego wyboru. Jest to jeden z kluczowych czynników skutecznej psychoterapii.
„Klient” odróżnia też psychoterapię od medycyny, która zajmuje się leczeniem „pacjentów” a więc osób chorych.
Psychoterapie są również stosowane w medycynie do wspomagania leczenia.

Psychoterapię podejmują osoby, które decydują się na skorzystanie z profesjonalnego wsparcia w mierzeniu się z trudnymi dla swojego życia psychicznego okolicznościami. Psychoterapia zaczyna się w momencie, kiedy osoba zdecyduje, co jest jej problemem i że chce się tym zająć. Terapeuta pomaga w tym procesie decydowania, ale nie podejmuje decyzji za klientkę czy klienta.

Na terapię zgłaszają się także osoby skłonione do tego przez innych ludzi, swoich bliskich, ale też instytucje na przykład kuratora. Za każdym razem terapeuta z klientem szukają decyzji klienta do podjęcia terapii.

Klienci zgłaszają się na terapię z bardzo wielu powodów. Czasem te powody i potrzeby zmieniają się w trakcie terapii, w miarę jak klienci korzystając z procesu terapeutycznego decydują się podejmować nowe wątki.

 

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła kurs z psychoterapii i posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.
Standardem zawodu psychoterapeuty jest to, że psychoterapeuta należy do profesjonalnego zrzeszenia lub organizacji psychoterapeutów oraz superwizuje swoją pracę na zasadach określonych w regulaminie stowarzyszenia.
Organizacje zrzeszające psychoterapeutów oprócz regulaminu określającego warunki uzyskania kwalifikacji zawodowych, posiadają kodeks etyczny oraz komisję etyczną do której można się odwołać w wypadku skargi na psychoterapeutę.

Psychoterapeuci MPWC należą do takich organizacji (PACFA, IAPOP), superwizują regularnie własną pracę oraz podnoszą swoje kwalifikacje i wiedzę poprzez udział w szkoleniach.

Psychoterapeuci, w wielu podejściach psychoterapeutycznych, w tym w Psychologii Zorientowanej na Proces, przechodzą również własny proces psychoterapii w trakcie szkolenia i często kontynuują, w różnej formie, pracę nad sobą po uzyskaniu certyfikatu.

Jak wybrać psychoterapeutę?

Relacja psychoterapeutyczna jest szczególna ze względu na poruszane sprawy, bardzo często prywatne, intymne, poufne. Decyzja o tym do kogo zapisać się na psychoterapię jest subiektywna, opiera się nie tylko na procesach racjonalnych, ale też często na emocjach i uczuciach.

Prawdopodobnie nie można udzielić jednej wyczerpującej i dobrej dla wszystkich odpowiedzi w tym temacie.

Postanowiliśmy jednak udzielić kilku wskazówek w oparciu o własną praktykę i doświadczenia klientów.

 • Kwalifikacje. Profesjonalni terapeuci posiadają ważne prawo do wykonywania zwodu nadane przez organizację zrzeszającą psychoterapeutów (szkoła, stowarzyszenie, federacja itp.). Takie prawo może być certyfikatem, dyplomem, numerem licencji. Terapeuta powinien mieć to wyraźnie napisane na swojej stronie. Masz również prawo zapytać się o to w trakcie spotkania.
  Samo ukończenie kursu czy szkolenia nie musi oznaczać, że terapeuta posiada uprawnienie do wykonywania zawodu. Terapeuci pracujący w MPWC posiadają ważny Dyplom Processworkera oraz uprawnienie do pracy psychoterapeutycznej potwierdzone poprzez członkostwo w australijskim zrzeszeniu psychoterapeutów PACFA. Członkostwo to jest odnawialne co roku na podstawie spełnionych wymagań zawodu psychoterapeuty (superwizja, szkolenie własne, faktyczna praca z klientami etc).

 

 • Przynależność do organizacji zawodowej. Profesjonalny psychoterapeuta powinien przynależeć do organizacji zawodowej psychoterapeutów (krajowej, międzynarodowej). Takie organizacje mają określone standardy wykonywania zawodu oraz procedury pozwalające klientom na ewentualne złożenia skargi. Organizacje psychoterapeutów, co staje się standardem tego zawodu, dają czasowe (kilkuletnie lub roczne) członkostwo i określają wymagania, jakie musi spełnić psychoterapeuta (ilość godzin pracy, superwizja, udział w szkoleniu własnym etc.) żeby przedłużyć swoje członkostwo i tym samym posiadać uprawnienie do pracy z klientami. Organizacje te posiadają swoje strony internetowe z wykazem terapeutów i ich kwalifikacjami.

 

 • Konsultacja wstępna. Możesz umówić się na konsultację zanim rozpoczniesz regularną terapię. Masz okazję omówić swój problemem i to czego spodziewasz się po terapii. Terapeuta ma szansę przedstawić informację zwrotną, dotyczącą tego jaki kierunek pracy widzi po tym co powiedziałaś/eś i czy terapia, którą oferuje jest tym co jest dla ciebie najlepsze.

 

 • Subiektywne wrażenie. Większość terapeutów ma strony internetowe na których są zdjęcia oraz opisy. Twoje wrażenie, kiedy je oglądasz i czytasz gra role i wiele osób na podstawie tego podejmuje decyzje o zapisaniu się. Naszym zdaniem warto zwrócić tutaj uwagę na wspomniane w punktach 1 i 2 czynniki.

 

 • Rekomendacja. Bardzo dobrym i popularnym sposobem na wybranie terapii jest rekomendacja konkretnego terapeuty czy terapii przez znajomych, bliskich, osoby którym ufamy.

 

Psychoterapia Zorientowana na Proces

Jest ponad sto wersji psychoterapii. Podejścia psychoterapeutyczne różnią się co do teorii i praktyki, obszaru specjalizacji i grup docelowych.

W MPWC stoimy na stanowisku, że siłą psychoterapii jest jej różnorodność. Psychoterapia jako dziedzina podlega ciągłej ewolucji.
Istnieje również odmienny trend dążący do unifikacji psychoterapii w jeden model, na wzór medyczny.

W MPWC prowadzimy Psychoterapię Zorientowaną na Proces, znaną również jako Praca z Procesem.
Jest to podejście, które cechuje traktowanie każdego problemu i zjawiska jako unikalnego, bez oceny czy patologizowania.
Podstawą Psychologii Zorientowanej na Proces jest założenie, że każde doświadczenie jest znaczące.

Pracowanie z doświadczeniami (emocje, relacje, doznania) z pomocą narzędzi psychoterapeutycznych oraz w bezpiecznej relacji klient – psychoterapeuta pomaga odkrywać te znaczenia dla klienta i znajdować dla nich miejsce w swoim życiu oraz korzystać z nich w lepszy sposób.

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie

JAK DŁUGO TRWA PSYCHOTERAPIA?

Długość psychoterapii zależy, w każdym przypadku, od trudności z jaką przychodzi klient.
W trakcie pierwszej sesji klient przedstawia swój problem. Psychoterapeuta omawia wówczas z klientem kierunek pracy oraz przewidywany czas potrzebny do zakończenia terapii.

Są sprawy, które wymagają jednego lub zaledwie kilku spotkań. Inne trwają pół roku a jeszcze inne rok i dłużej. Niezależnie od długości psychoterapii każda terapia powinna mieć określony temat pracy i swoje zakończenie.

ILE KOSZTUJE SESJA?

Pojedyńcza sesja, 50 min, terapii indywidualnej kosztuje $140.

Pojedyńcza sesja, 60 min, terapii relacyjnej/pary/małżeńskiej, kosztuje $180.

Psychoterapia w Melbourne Processwork Centre nie może być rozliczana w ramach Medicare Mental Health Plan.
Jeżeli ubezpieczyciel klienta jest gotów pokryć w całości lub częściowo psychoterapię, potrzeba uzgodnić to z psychoterapeutą.

Płatność za pojedyńcze sesje gotówką lub kartą na miejscu. Płatność może również być wykonana przelewem na konto. W takim wypadku przelew powinien być wykonany najpóźniej dwa dni przed sesją.

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA SESJĘ?

Żeby umówić się na sesję po polsku, prosimy skontaktować się telefonicznie lub emailowo z terapeutą.

Grzegorz Zieliński.
email: grzegorz@melbourneprocessworkcentre.org      tel.: 0 490 255 602

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z zasadami terapii. Wszytkie zasady są podane na tej stronie.

Dziękujemy.

ZASADY TERAPII

ZMIANA I ODWOŁYWANIE SESJI
W przypadku zgłaszanej chęci zmiany terminu sesji (dzień, godzina) lub odwołania terapii prosimy o zrobienie tego drogą mailową lub wiadomością sms najpóźniej do południa dnia poprzedzającego umówiony termin sesji. Zmiany tak zgłoszone zwalniają klienta z konieczności poniesienia kosztów odwołanej/zamienionej sesji.
Sesje odwołane albo zamienione później, niż do południa dnia poprzedzającego sesję, podlegają pełnej opłacie.

Zgłoszenie zamiaru odwołania lub zamiany terminu inaczej niż drogą mailową lub sms nie jest brane pod uwagę jako wiążące. Sesje zgłaszane inaczej niż mailowo i przez sms nadal podlegają opłacie niezależnie od terminu zgłoszenia.

Klient nie może udostępniać swoich godzin terapii do wykorzystania innym osobom, bez uprzedniego ustalenia tego z terapeutą.

ZMIANA CENY TERAPII
Cena terapii może ulec zmianie w trakcie trwania terapii. W takim wypadku terapeuta ma obowiązek powiadomić klienta o tym z wyprzedzeniem co najmniej dwóch miesięcy, ustnie w trakcie sesji lub jeśli nie ma takiej możliwości, na adres mailowy lub numer telefonu podane przez klienta.

ZASADY POUFNOŚCI
Zarówno tożsamość klienta jak i treść terapii są poufne.

Zasady poufności reguluje kodeks etyczny stowarzyszenia, do którego należy psychoterapeuta. Terapeuci w MPWC należą do Australia New Zealand Process Oriented Psychology (ANZPOP) oraz Psychotherapy and Counselling Federation Australia (PACFA).
W razie skargi na terapeutę odnośnie prowadzenia psychoterapii, można kontaktować się z tymi organizacjami.

Psychoterapeuta zobowiązuje się do zachowania tajemnicy co do tożsamości klienta i treści terapii.
Terapeuta podlega obowiązkowi superwizji w ramach wykonywanego zawodu psychoterapeuty.
Terapeuta informuje klienta na początku pierwszej sesji o możliwości superwizji swojej pracy z klientem u superwizora.
W trakcie superwizji terapeuta ujawnia tylko tyle informacji o kliencie, ile jest potrzebne do udzielenia przez superwizora feedbacku terapeucie na temat jego pracy. To znaczy, że terapeuta nie ujawnia superwizorowi danych osobowych klienta mogących go zidentyfikować takich jak nazwisko, miejsce zamieszkania etc.

Inne przypadki, kiedy terapeuta ma obowiązek ujawnienia treści terapii i danych klienta reguluje prawo kraju, gdzie odbywa się psychoterapia. W przypadkach prawem nie regulowanych obowiązuje tajemnica zawodowa.

Terapeuta nie występuje jako strona w rozprawach sądowych z udziałem klienta, poza sytuacjami, gdzie terapeutę zobowiązuje do tego prawo. Jeśli klient ma zamiar wykorzystania terapii i terapeuty jako strony w swojej sprawie przed sądem lub innym urzędem czy organizacją, zobowiązany jest zgłosić to na początku terapii do dyskusji i informacji.

Media społecznościowe.
Terapeuta nie akceptuje zaproszeń klienta do grona znajomych w mediach społecznościowych w trakcie terapii. Nie wskazane jest również akceptowanie tych zaproszeń po zakończeniu terapii. W ten sposób terapeuta dba o zasadę poufności.

Zasada poufności nie obowiązuje klienta. Klient decyduje na ile i jak zamierza ujawniać do wiadomości osób trzecich informacje o swojej terapii.

Gdzie i kiedy przyjmuję.

Adres: 17 Grattan St, Carltona także online. 

Godziny pracy: 9 – 20 poniedziałki, czwartki i piątki oraz 9 – 13 we wtorki i środy.

Terminy i godziny sesji ustalane są indywidualnie z terapeutą.

Kontakt: P. 0 490 255 602   E. grzegorz@melbourneprocessworkcentre.org

Zapraszam również do umówienia się ze mną na dziesięciominutową bezpłatną konsultację telefoniczną. W tym celu proszę wybrać datę z mojego kalendarza, klikając w ten link – kalendarz konsultacje Grzegorz Zielinski.

17 Grattan St, Carlton

Therapy

17 Grattan St, Carlton

 
LINKI DO PSYCHOTERAPEUTÓW, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJĘ W POLSCE

OŚRODEK POZA CENTRUM – psychoterapia, coaching, szkolenia. Warszawa

NOWE WZORCE – terapia indywidualna i par. Warszawa

CENTRUM ROZWOJU DLA PAR – terapia par i relacji. Warszawa

ZAPRASZAM

Share This